Ομηρικοί Ύμνοι

εις ΓΑΙΑΝ

Γαίαν παμμήτειραν αείσομαι ηϋθέμεθλον
πρεσβίστην ή φέρβει επί χθονί πανθ' υποσ' εστίν
ημέν όσα χθόνα δίαν επέρχεται ηδ' όσα πόντον
ηδ' όσα πωτώνται τάδε φέρβεται εκ σέθεν όλβου
εκ σέο δ' εύπαιδες τε και εύπαρποι τηλέθουσι
πότνια σεύ δ' έχεται δούναι βίον ηδ' αφελέσθαι
θνητοίς ανθρώποισιν ο δ' όλβιος ον κε συ θυμώ
πρόφρων τιμήσης τω τ' άφθονα πάντα πάρεστι
βρίθει μεν σφιν άρουρα φερέσβιος ηδέ κατ' αγρούς
κτήνεσιν ευθηνεί οίκος δ' εμπίπλαται εσθλών
αυτοί δ' ευνομίησι πόλιν κάτα καλλιγύναικα
κοιρανέουσ' όλβος δε πολύς και πλούτος οπηδεί
παίδες δ' ευφροσύνη νεοθηλέι κυδιόωσι
παρθενικαί τε χοροίς φερεσανθέσιν εύφρονι θυμώ
παίζουσαι σκαίρουσι κατ' άνθεα μαλθακά ποίης
ούς κε συ τιμήσης σεμνή θεά άφθονε δαίμον
χαίρε θεών μήτηρ άλοχ' Ουρανού αστερόεντος
πρόφρων δ' αντ' ωδής βίοτον θυμήρε' όπαζε
αυτάρ εγώ και σείο και άλλης μνήσομ' αοιδής

εις ΗΛΙΟΝ

Ηλιον υμνείν αύτε Διός τέκος άρχεο Μούσα
Καλλιόπη φαέθοντα τον Ερυφάεσσα βοώπις
γείνατο Γαίης παιδί και Ουρανού αστερόεντος
γήμε γαρ Ευρυφάεσσαν αγακλειτήν Υπερίων
αυτοκασιγνήτην ή οι τέκε κάλλιμα τέκνα
Ηώ τε ροδόπηχυν εϋπλόκαμον τε Σελήνην
Ηέλιον τ' ακάμαντ' επιείκελον αθανάτοισιν
ός φαίνει θνητοίσι και αθανάτοισι θεοίσιν
ίπποις εμβεβαώς σμερδνόν δ' ό γε δέρκεται όσσοις
χρυσής εκ κόρυθος λαμπραί δ' ακτίνες απ' αυτού
αιγλήεν στίλβουσι παρά κροτάφων τε παρειαί
λαμπραί από κρατός χαρίεν κατέχουσι πρόσωπον
τηλαυγές καλόν δε περί χροί λάμπεται έσθος
λεπτουργές πνοιή ανέμων υπό δ' άρσενες ίπποι
ενθ' αρ' ό γε στήσας χρυσόζυγον άρμα και ίππους
θεσπέσιος πέμπησι δι' ουρανού ωκεανόν δε
χαίρε άναξ πρόφρων δε βίον θυμήρε' όπαζε
εκ σέο δ' αρξάμενος κλήσω μερόπων γένος ανδρών
ημιθέων ων έργα θεοί θνητοίσιν έδειξαν

  

 

 


εις ΕΡΜΗΝ

Ερμήν αείδω Κυλλήνιον 'Αργειφόντην
Κυλλήνης μεδέοντα καί 'Αρκαδίης πολυμήλου,
άγγελον αθανάτων εριούνιον όν τέκε Μαία
''Ατλαντος θυγάτηρ Διός εν φιλότητι μιγείσα
αιδοίη: μακάρων δέ θεών αλέεινεν όμιλον
άντρω ναιετάουσα παλισκίω ένθα Κρονίων
νύμφη εϋπλοκάμω μισγέσκετο νυκτός αμολγώ,
εύτε κατά γλυκύς ύπνος έχοι λευκώλενον ''Ηρην:
λάνθανε δ' αθανάτους τε θεούς θνητούς τ' ανθρώπους.
Καί σύ μέν ούτω χαίρε Διός καί Μαιάδος υιέ:
σεύ δ' εγώ αρξάμενος μεταβήσομαι άλλον ες ύμνον.
χαίρ' `Ερμή χαριδώτα διάκτορε, δώτορ εάων.