Θεογάμια

  Θεογάμια

  O «Ιερός Γάμος» γιορτάζονταν στην Αθήνα προς τιμήν της ένωσης του θεϊκού ζεύγους Διός και Ήρας, την 24η ημέρα του αττικού μήνα Γαμηλιώνος. Από αυτή τη γιορτή πήρε το όνομά του και ο εν λόγω μήνας, στον οποίο ο Αθηναίοι προτιμούσαν να τελούν τους γάμους τους, που έκλειναν πάντα με κοινή θυσία των νεονύμφων προς τιμήν του θεϊκού ζεύγους. Στην Αθήνα τη μέρα της γιορτής δίνονταν μεγάλο γεύμα.

  Στη Σάμο ο «Ιερός Γάμος» γιορτάζονταν κάθε άνοιξη, με πομπή του πανάρχαιου ανεικονικού αγάλματος της θεάς Ήρας («άξοος σανίς») συνοδεία πάνοπλων πολεμιστών και ανθηφόρων γυναικών. Το άγαλμα ήταν περιβεβλημένο με το μεγαλοπρεπές ένδυμα των νυμφευομένων γυναικών και στεφανωμένο με νέα άνθη, από όπου ονομάστηκε η θεά «Ανθεία». Ο Παυσανίας αναφέρει: «ΤΗΣ ΔΕ ΗΡΑΣ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΛΗΤΟΥΣ ΕΝ ΔΕΞΙΑι...». Το άγαλμα ακολουθούσε η συνοδεία του Υμεναίου, η οποία οδηγούσε τη Θεά προς τον θείο σύζυγό της. Η αναπαράσταση του Ουρανίου Υμεναίου ήταν η ίδια η εικόνα της άνοιξης, εκφρασμένη με την πλήρη δύναμη της χαροποιού γονιμότητας.

  Ο «Ιερός Γάμος» γιορταζόταν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και κυρίως στο Άργος και την Εύβοια.

  Στην Κρήτη γιόρταζαν τα «Θεογάμια» προς τιμήν του θεϊκού ζεύγους. Η γιορτή περιελάμβανε μιμικές γαμήλιες τελετές και σπονδές και τελούνταν κοντά στον ποταμό Θήρηνα (σημερινό Πλατυπέραμα) της Κνωσσού καθώς και στη Γόρτυνα.

  Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας παραδίδει: «...ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΑΣ ΕΝ Τηι ΚΝΩΣΙΩΝ ΧΩΡΑι ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑ ΤΟΠΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΘΗΡΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΑΘ' ΟΝ ΝΥΝ ΙΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝ Ωι ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΑΓΙΟΥΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΣΘΑΙ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΑΠΟΜΙΜΕΙΣΘΑΙ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ».

  Ο Παναγής Λεκατσάς στο βιβλίο του Διόνυσος αναφέρει ότι ο κρηταγενής Ζευς πέθαινε κάθε χρόνο και ξαναγεννιόταν. Έτσι ο συμβολικός κύκλος της «ιστορίας» του ήταν γέννηση, εφήβωση, θεογαμία, θάνατος.

  Βιβλιογραφία:

  Εορτές και Ιεροπραξίες των Αρχαίων Ελλήνων ~ Βλάσης Γ. Ρασσιάς
  Οι εορτές στην αρχαία Αθήνα ~ H. W. Parke
  Μυθολογία της Γεωργία ~ Α.Λ. Λέτσας
  Λεξικό τελετών, εορτών και αγώνων των αρχαίων Ελλήνων ~ Λάμπρος Σ. Βρεττός