Απόδοση τιμής στη μνήμη των Μαραθωνομάχων και εορτασμός της Φθινοπωρινής Ισημερίας