Ανθεστήρια «2015»

Το Ύπατο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών Αμερικής γιόρτασε τα Ανθεστήρια στην αίθουσά του στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.

Ανθεστήρια

Ανθεστήρια

Ανθεστήρια

Ανθεστήρια

Ανθεστήρια