Ιεροπραξία στον Ναό της Αφροδίτης - Ακροκόρινθος «2002»

Ιεροπραξία στον Ναό της Αφροδίτης στην Ακροκόρινθο

Αφροδίτη

Βωμός